Win-8432TVI – Đầu ghi hình 32 kênh

Mô tả

Win-8432TVI 1