Win-8416TVI – Đầu ghi hình 16 kênh

Mô tả

Win-8416TVI 2