Win-8404iNVR – Đầu ghi hình 4 kênh

Mô tả

Win-8404iNVR 1