VP-8161AHD – 8 CHANNEL 720P (1280×720) AHD

Mô tả

VP-8161AHD