VP-1660AHDM – 16 CHANNEL 720P (1280×720) AHD

Mô tả

VP-1660AHDM