Thiết bị tìm kiếm Panasonic KX-TGA20


999,999.00

Thiết bị tìm kiếm, kết nối với KX-TGD310, KX-TGF310, KX-TGF320


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Loại phụ kiện

Bảo hành