MÁY FAX PANASONIC KX-FL 422


4,150,000.00

Tính năng nổi bật 
Fax LASER, chất lượng bản fax siêu nét: 600 dpi,Màn hình LCD 2 dòng hiển thị tên và số điện thoại,Khay chứa giấy 200 trang,Nhớ 150 trang gửi đi và 100 trang gửi đến. Danh bạ lưu 100 tên và số điện thoại.Gửi fax cùng lúc tới 20 địa chỉ.Tốc độ in: 10 trang/phút. Tốc độ fax: 15trang/phút,Sử dụng mực: KX-FAT88

Danh mục: