Giảm giá!

Bàn giám sát Grandstream GXP2200EXT


5,920,000.00 2,960,000.00

Module mở rộng Grandstream GXP2200EXT

– Bàn giám sát 20 máy nhánh IP

– Quay số nhanh cho mỗi dòng – Mở rộng 4 module cho đến 160 nút thể lập trình được,

– Phòng hội nghị / chuyển cuộc gọi / chuyển tiếp / nhận


Nhà sản xuất

Loại thiết bị

Loại phụ kiện

Bảo hành